Eksempler på plakater/annonser:

   

Ta kontakt hvis du vil kjøpe bilde eller ønsker
hjelp til grafiske oppgaver:
Epost: kurt@khhdesign.com
Tlf.: 908 46 806